Deel dit artikel:

Nieuws via Huize Muller Makelaars: BNR: Windenergie in Nederland loopt vertraging op

Omdat met één stem verschil de nieuwe stroomwet gisteravond in de Eerste Kamer werd verworpen. Die wet regelde het opsplitsen van energiebedrijven Eneco en Delta en de aanleg van windmolenparken.

Marijke Vos, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, vindt het ernstig dat de wet is verworpen. “Dit is bijzonder jammer. De minister heeft gezegd: ik moet nu een nieuwe wet gaan maken voor de energie-netten op zee, die de windmolenparken met het land moeten verbinden, en dat gaat me een half jaar kosten.” Die vertraging kunnen we ons niet permitteren, zegt Vos.“We lopen zo enorm achter op het gebied van duurzame energie, we halen al bijna in 2020 de doelen niet die we van Europa moeten halen.”
Lege handen
Vanwege de bestaande wet moeten Eneco en Delta toch opsplitsen, dus is het maar de vraag wat er nou bereikt is met het verwerpen van de nieuwe wet. “Ik denk dat we inderdaad een beetje met lege handen staan”, zegt Vos. “Alle partijen, behalve de PVV, wilden die windmolenparken op zee. Maar er was ook een meerderheid die een motie heeft aangenomen, waaronder wijzelf, die zei tegen de minister: kunt u dat artikel over die splitsing niet opschorten? Maar minister Kamp weigerde dit te doen.”

Europa
Nederland is het enige land dat die splitsing oplegt, vertelt Vos. “We weten dat bedrijven die eerder gedwongen zijn te splitsen in handen van buitenlandse bedrijven zijn gevallen. We weten dat met name Eneco grote voorloper is op het gebied van duurzame energie. Juist zo’n bedrijf is in staat belangrijke innovaties door te voeren. Daarnaast is dat net in Nederland heel goed beschermd.”

Financiële kracht
Toby Elsson van Eneco: “Eneco wil de duurzame weg die we zijn ingeslagen blijven volgen. We steunen wind op zee en duurzame doelen, waar we kunnen helpen zullen we dat doen. Als we gesplitst worden, zou onze financiële kracht een stuk minder zijn.”

Bron: bnr.nl

Buiten kantooruren beschikbaar op 0622193396.